Eidsvoll Sportsskyttere ble stiftet 5 mars 1976, og holdt til i kjelleren på dengang Råholt Ungdomsskole.

Banen vi benytter i dag ble bygget ut fra det som var en skivebu og utedass tilhørende Eidsvoll Østre Skytterlag.

Det ble først bygget på med 10 standplasser under tak, og i begynnelsen av 90-tallet ble skivebua revet og huset bygget.


Styret i klubben består av i dag:

Leder: "Jimmy" S.J. White

Nestleder: Stig Aarmo 

Sekretær: Gretha Edseth Brustad

Kasserer: Pål-Erik Ruud

Styremedlem: Hanne Berntsen Ødegård

Styremedlem: Per Roger Hansen

Styremedlem: Øyvind RuudOppdatert 1/3-24