Nyheter

Årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte 11/6-2020, kl. 18.30 i klubbhuset på Eidsvoll Østre Skytebane.

Av smittevernhensyn må vi i år ha påmelding fra hver enkelt som vil delta på møtet.

Møtet kan også måtte flyttes om det blir for mange deltagere for lokalet vi har til disposisjon. Dette vil det i så fall de påmeldte deltagerne få beskjed om så snart det er mulig.

Påmeldingsfrist innen 27/5


Saker til årmøtet må være klubben i hende innen 30/5-2020

Sendes til: post@eidsvollsportsskyttere.no eller til postboks 8, 2081 EidsvollDokumenter til møtet vil legges ut her på vår hjemmeside så snart det er klart.


Publisert 14/5-2020

Det er nå anledning til at max. 5 personer kan skyte samtidig på banen. Det henstilles til at det holdes anbefalt avstand.Klubbhuset vil inntil videre være stengt på våre skytedager.

Samtidig så er det ennå ikke gitt noe tidspunkt for når vi kan gjennomføre årsmøtet, som var planlagt den 26/3-2020.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når nytt møte kan avholdes, og når treningsdagene er tilbake i normalt gjenge igjen.

Oppfordrer alle til å gjøre sitt for å hindre spredning av viruset, og å følge henvisninger fra myndighetene.

Copyright © Med enerett