Nyheter

Årsmøtet avholdes på banen 31/3-22, kl. 18.30

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 17/3-22

Sendes til: post@eidsvollsportsskyttere.no

Dokumenter for treningslogg og uttalelse ved søknad om erverv.