logotype

I hele juli vil det ikke være klubbkoffert på banen, men skyting foregår som vanlig for dem med nøkkelkort.

Eidsvoll Sportsskyttere
Pb.8, 2081 Eidsvoll